ศธ.เล็งเพิ่มชั่วโมงกีฬาให้เด็กทุกวัน เพื่อเด็กมีคุณภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รมว.ศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือกันกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดด้วยการสร้างโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ ยังรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. โดยทางศธ.ได้มีการนำเสนอแผนในการสร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองให้ที่ประชุมรับทราบด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกันเพื่อร่วมปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการจะผลักดันให้มีขึ้นในทุกชีวิตประจำวันของเด็ก ซึ่งในระยะยาวเรื่องการเพิ่มชั่วโมงกีฬานั้นต้องการให้เด็กได้เล่นกีฬาวันละ 1 ชั่วโมง หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการเล่นที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช่เป็นการเล่นกีฬาเพื่อมุ่งเน้นการแข่งขันหรือความเป็นเลิศ เพียงแค่ต้องการส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสกับกีฬาทุกชนิด เพื่อให้เด็กสามารถเลือกกีฬาที่ตัวเองถนัดได้ ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันกับชุมชนว่าต้องการจะเปิดพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ตลอดจนการนำสรุข้อมูลพื้นฐานของครูที่สนใจเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อหวังจะเป็นการลดภาระครู เพื่อให้ครูได้มีเวลาสอนกีฬารวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ประเด็นด้านวัฒนธรรม มีการพูดถึงการปรับวิธีการเรียนการสอนของเด็กในด้านวัฒนธรรม การเผยแพร่วัฒนธรรมจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งผ่านกระบวนการทัศนศึกษา หรือการรับข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดการซ้ำซ้อน เนื่องจากการผลิตสื่อของกระทรวงวัฒนธรรมมีความสวยงามอยู่แล้ว สามารถนำมาเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ประเด็นแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ประชุมต้องการให้ศธ.ช่วยผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานโดยเร็ว ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ […]

สอศ.ปรับหลักสูตร ศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนมาร์

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้มีการเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ ADRA Thailand และสมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและพัฒนา ACTED Thailand ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร NGOs ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือกันจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ที่พำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนมาร์ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความรู้ ความสามารถ และได้รับวุฒิการศึกษาตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ในขณะที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพตามถิ่นอาศัยเดิม ที่สำคัญโครงการนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการสังคมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาอีกด้วย โดยความร่วมมือนี้ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งได้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ,วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ,วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ,วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ใน 9 ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมีวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นผู้ประสานดำเนินงาน อีกทั้ง ในช่วงปี 2562-2563 ความร่วมมือดังกล่าวได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป สามารถดำเนินการในภาพรวมได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถึง 1,300 คน จากโครงการที่ผ่านมาได้มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกอบรมครบ 150 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 1,728 […]

สุดเจ๋ง! นักเรียนอาชีวะคว้ารางวัลแข่งหุ่นยนต์นานาชาติ ปี 2020

‘เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก’ ประโยคคุ้นหูที่หลายคนเคยได้ยิน ซึ่งหากลองอ่านดี ๆ เห็นทีว่าประโยคนี้คงจะจริงมาก ๆ เลยล่ะค่ะ เพราะเด็กไทยไม่ว่าจะไปทำอะไรหรือแข่งขันรายการไหน หากมีความตั้งใจจริง ๆ ก็สามารถคว้ารางวัลกลับมาได้ทุกรายการ อย่างข่าวที่เรานำมาเสนอวันนี้ เป็นข่าวของกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่สามารถคว้ารางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ปี 2020 มาครองได้สำเร็จ ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และครู จากทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และทีมองครักษ์โรบอท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020 ณ เมืองซูวา ประเทศฟิจิ โดยครั้งนี้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ได้คว้ารางวัล Best Teams’ Awards อันดับ 4 และ NOK Award มาครองได้สำเร็จ […]

ศธ.เตรียมยกเลิกคะแนน GPAX และ O-NET เข้ามหาวิทยาลัย ปี 65

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทปอ.ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ทปอ. ปรับปรุงระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 เนื่องจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มีนโยบาย ยกเลิก การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2565 ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ทปอ.จะต้องยุติการใช้คะแนนสอบ O-NET ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อมีการยกเลิกการใช้คะแนน O-NET ทปอ.เล็งเนว่าจำเป็นจะต้องยกเลิกการใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือ GPAX เนื่องจากคะแนน GPAX นั้น ไม่สามารถนำมาใช้โดยตรงได้ เพราะในปัจจุบันโรงเรียนแต่ละแห่งมีคุณภาพไม่เท่ากัน เพราะ บางโรงเรียนยังคงมีปัญหาการปล่อยเกรดเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาการการคัดเลือกบุคลลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้คะแนน O-NET เข้ามาถ่วงน้ำหนักของ GPAX แต่เมื่อมีการยกเลิกคะแนน O-NET จึงจำเป็นต้องยุติการใช้ GPAX ด้วย ดังนั้น […]

คาดการณ์! สพฐ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบใหม่ ธันวาคมนี้

สืบเนื่องจากช่วงกลางปีที่ผ่านมานั้น ทางสพฐ.ได้เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย แต่มีจำนวนของผู้ผ่านเข้าเกณฑ์เพียงแค่ร้อยละ 6.86 จึงทำให้ในขณะนี้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก สพฐ.จึงต้องเร่งเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเร่งบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.ครั้งใหม่ โดยได้ให้รายละเอียดว่าภายหลังจากการสอบทั่วไปครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมนั้น มีอัตราว่างทั้งสิ้น 18,987 อัตรา แต่มีผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข เพียง 10,375 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 159,314 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.86 จึงทำให้ในขณะนี้มีจำนวนอัตราครูที่ว่างอยู่อีกพอสมควร และส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนครูอีกจำนวนมาก ซึ่งในการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 2563 ครั้งที่ผ่านมานั้นได้ใช้เกณฑ์ในการสอบคร่าว ๆ ดังนี้ ภาค ก 200 คะแนน การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา/เชิงนามธรรม/เชิงปริมาณ 100 คะแนน ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน […]

ข่าวดี! เปิดรับสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จำนวน 96 อัตรา

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีมาก ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพรับราชการ เพราะตอนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. กำลังจะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา ซึ่งผู้ที่เข้าสอบจะต้องมีคะแนนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ กรณีที่ไม่มีทางสมต.จะทำการจัดสอบให้ ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการอนุมัติเปิดสมัครสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. รวมทั้งสิ้น 96 อัตรา โดยมีกำหนดการที่ควรทราบ ดังนี้ เปิดรับสมัครผ่านช่องทางอินเตอร์ ในวันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง สอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ) 2-3 ธันวาคม 2563 สอบข้อเขียน 27 ธันวาคม 2563 และประกาศผลสอบข้อเขียน 6 มกราคม 2564 รายละเอียด อนุมัติทั้งสิ้น 96 อัตรา เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี […]

ศธ.เดินหน้าแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน ยึดสิทธิ์ของเด็กเป็นตัวตั้ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของนักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบของทรงผมนักเรียน และ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมาเปิดเผยกรณีคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา ให้ศธ.มีมติแก้ไขระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน ปี 2563 หลังการประชุมว่า คณะกรรมการจะแยกประเด็นที่มีปัญหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัญหาที่เกิดจากตัวระเบียบ ปัญหาเรื่องการตีความในตัวระเบียบ และการลงโทษนักเรียนกรณีที่ครูหรือโรงเรียนเห็นว่านักเรียนไม่ได้ทำตามระเบียบ โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาทั้ง 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ ข้อความระเบียบที่เป็นปัญหา คือ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ข้อ 7 ที่เขียนไว้ว่า  “สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้”  ซึ่งทางคณะกรรมการชุดนี้ได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเป็น “โรงเรียนไปออกกฎเฉพาะได้ แต่ระเบียบดังกล่าวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น” โดยการใช้คำพูดที่เน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น และขณะเดียวกันเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ แล้ว ก็จะพิจารณาให้เกิดความยืดหยุ่นและคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การออกระเบียบใหม่เฉพาะเจาะจงจะต้องยึดเรื่องของสิทธิ์ของเด็กเป็นตัวตั้ง และต้องคำนึงถึงเพศสภาพของนักเรียนเพื่อรองรับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ปัญหาเรื่องการตีความในตัวระเบียบ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อ 4 เช่นเรื่องของความสั้นหรือความยาวได้แค่ไหน […]

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีมติในการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากเดิม 53 แห่ง เพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด 120 คน จึงรวมสถาบันการศึกษาที่ได้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทั้งสิ้น 54 แห่ง โดยสถาบันการศึกษาทั้ง 54 แห่ง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 54 แห่ง มีรายชื่อดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 90 […]

จเด็จ คว้ารางวัลซีไรต์ 2563 คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ

‘รางวัลซีไรต์’ (S.E.A. Write Award) ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลทรงเกียรติที่นักเขียนหลาย ๆ คนใฝ่ฝัน ซึ่งคำว่าซีไรต์เป็นคำเรียกสั้น ๆ ย่อมาจากคำว่า South East Asian Writers Award หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน จะเป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียนหรือกวีที่มีผลงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และในปี พ.ศ.2563 นี้ ก็ได้มีผลประกาศรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าวรรณกรรมที่ชนะการประกวดรวมเรื่องสั้นในครั้งนี้เป็นของ ‘จเด็จ กำจรเดช’ กับผลงาน คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ ซึ่งในปีนี้มีรวมเรื่องสั้นที่ส่งประกวดทั้งสิ้น 40 เล่ม การคัดเลือกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ รวมเรื่องสั้นที่ผ่านรอบแรก จำนวน 13 เล่ม และเข้าสู่รอบ Shortist จำนวน 8 เล่ม ได้แก่ 24 ชั่วโมง โดยแพรพลอย วนัช สำนักพิมพ์นาคร คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ โดย จเด็จ กำจรเดช สำนักพิมพ์ผจญภัย ในโลกเล่า […]

สพฐ.คิดโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สร้างโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล ไอเดียจาก สพฐ. การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะความประสบผลสำเร็จหลาย ๆ อย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และการศึกษามาเป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ครอบครัวเกิดความคิดที่ว่าต้องการส่งบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาในเขตอำเภอเมืองเท่านั้น นั่นก็เพราะว่าโรงเรียนในเมืองหลาย ๆ แห่ง เป็นโรงเรียนที่มีระบบการศึกษาที่ดี มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์และทันสมัย ทำให้ตอนนี้โรงเรียนประจำตำบลหลาย ๆ โรงเรียน เริ่มมีจำนวนของนักเรียนลดน้อยลงและนักเรียนเริ่มไปกระจุกกันอยู่ที่โรงเรียนในเมืองมากขึ้น เพราะจากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นก็จะเห็นได้ชัดเลยว่านักเรียนในเมืองจะมีโอกาสมากกว่านักเรียนนอกเมือง ทางสพฐ.จึงจำเป็นต้องเข้ามาจัดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยการผุดไอเดีย ‘สร้างโรงเรียนต้นแบบประจำตำบล’ โดยโรงเรียนต้นแบบประจำตำบลนั้นจะเปรียบเสมือนกับการมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาไว้ที่ตำบล ซึ่งเหตุผลของการผุดแนวคิดนี้ขึ้น นั่นก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาการกระจุกอยู่ที่โรงเรียนในเมือง และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั่นเอง ซึ่งในขณะนี้นั้นถึงแม้ว่าจะมีโครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอยู่ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การทำงานในภาพกว้างไม่ได้เกิดผลของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนนัก ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยจะทำการคัดเลือกโรงเรียนประจำตำบลที่โดดเด่นเพื่อให้มาเป็นโรงเรียนต้นแบบก่อน โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ เลขาฯ สพฐ.จะมีการนัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง จากนั้นจะทำการคัดเลือกโรงเรียนประจำตำบลเขตละ 1 แห่ง ให้มาเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพโดยการเติมงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ หากสำเร็จก็จะมีการขยายผลต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนต้นแบบที่จะดำเนินต่อไปนั้น ก็จะทำให้กลายเป็นโรงเรียนประจำตำบลยอดนิยมเปรียบเสมือนกับการมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยู่ในตำบลนั่นเอง และหากถามถึงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 8,000 แห่ง […]