About us

  • cu-tututor เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับแวดวงการศึกษาไทย ทั้งในเรื่องของการเปิดสอบ การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่การยกย่องผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษา
    จุดมุ่งหมายคือต้องการกระจายข้อมูลและอัปเดตข่าวสารการศึกษาให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ทั้งยังเกาะติดทุกสถานการณ์การศึกษาที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งหวังว่าเว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้นมา จะช่วยให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี