นิสิต-นักศึกษา เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยได้!

จากกรณีที่สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้มีการยื่นหนังสือขอให้คุรุสภาประสานสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ให้เร่งประกาศผลทดสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เร็วขึ้น และประสานมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้ได้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้ครูอัตราจ้างสามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู รวมไปบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่กำลังจะปิดรับสมัคร ในการนี้ทางคุรุสภาได้มีการประสานให้เรียบร้อย และยืนยันว่าสามารถตรวจสอบได้เร็วกว่ากำหนด

นอกจากนี้คุรุสภายังได้ประสานสถาบันผลิตครูในทุกระดับ ปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งผลการประเมินและรายงานผลต่อเลขาธิการคุรุสภา จากนั้นจะมีการนำผลการทดสอบเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 23 มี.ค. 2564

 คุรุสภายืนยัน! ประกาศผลทดสอบวิชาชีพครู ก่อนเปิดสอบครูผู้ช่วยแน่นอน
คุรุสภายืนยัน! ประกาศผลทดสอบวิชาชีพครู ก่อนเปิดสอบครูผู้ช่วยแน่นอน

การประชุมนี้ในครั้งนี้จะพิจารณารับรองผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รวมไปถึงพิจารณากรณีผู้มีสิทธิ์สอบที่ปฏิบัติตนฝ่าฝืนประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในขั้นตอนต่าง ๆ ทางวิชาชีพครูว่าจะมีมาตรการลงโทษอย่างไรด้วย

ดังนั้น ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะสมัครสอบครูผู้ช่วยไม่ทัน เพราะทางคุรุสภาได้มีการเตรียมประกาศผลทดสอบฯ รวมไปถึงผลการประเมินได้เร็วกว่ากำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ผ่านการทดสอบเสียโอกาสในการสอบครั้งต่อไป

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ได้กล่าวว่า “สิ่งที่คุรุสภากังวลและขอให้ผู้เข้าสอบเข้าใจให้ตรงกันเรื่องการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในส่วนของการสอบวิชาเอกผู้เข้าสอบจะต้องเลือกสอบให้ตรงกับวิชาที่ปฏิบัติการสอน เพราะหากไม่ตรงกันก็จะถือว่าการสอบในรายวิชาเอกนั้นเป็นโมฆะ และจะส่งผลให้ผู้เข้าสอบหมดสิทธิ์ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ โดยผู้สอบจะต้องมาสอบวิชาเอกใหม่อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอผลการประกาศขอฝากให้นิสิตนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการสมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ที่สามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้เสร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันในการสมัครสอบสำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 คุรุสภายืนยัน! ประกาศผลทดสอบวิชาชีพครู ก่อนเปิดสอบครูผู้ช่วยแน่นอน
คุรุสภายืนยัน! ประกาศผลทดสอบวิชาชีพครู ก่อนเปิดสอบครูผู้ช่วยแน่นอน

ส่วนกรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง มีดังนี้

  • ผู้สําเร็จการศึกษาฯ ให้ตรวจสอบรายชื่อ ผ่านทางมหาวิทยาลัย/สถาบันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อขอรับเลขที่ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
  • ผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จะต้องผ่านการทดสอบ 5 วิชา และประเมินสมรรถนะตามที่คุรุสภากําหนด จากนั้นให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://selfservice.ksp.or.th ให้เลือกหัวข้อ ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู KSP Bundit

ทางคุรุสภาขอยืนยันอีกครั้งว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้ว จะไม่เสียสิทธิ์ในการสอบครูผู้ช่วยอีกแน่นอน อย่างไรก็ตามขอให้นิสิตนักศึกษาทุกคนติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเป็นความจริง

ข้อมูล : เดลินิวส์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *