หลักสูตรปริญญา 2 ใบ ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 อย่างไร ?

คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จับมือกับ มหาวิทยาลัยนอร์ธแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ หรือ The University of Northampton ให้มีการจัดโปรแกรมบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยนักศึกษาสามารถเดินทางมาเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่มีสิทธิ์เทียบเท่ากับการเรียน  ม.นอร์ธแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ

คณบดี CIBA DPU จับมือ ม.นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา
คณบดี CIBA DPU จับมือ ม.นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา

โดย ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ได้กล่าวถึงนโยบายดังกล่าวว่า “สำหรับหลักสูตรหรือปริญญาที่ได้รับจาก มธบ. คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนปริญญาที่ได้รับมาจาก ม.นอร์ธแธมป์ตัน คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ (B.B.A Business and Management) อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะเริ่มมีการเปิดสอนที่ มธบ.จำนวนทั้งสิ้น 90 หน่วยกิต ที่จะจัดการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของ ม.นอร์ธแธมตัน”

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ศิริเดช ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จะเกิดขึ้น แต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยถอยหลังแต่อย่างใด โดยหลักสูตรปริญญา 2 ใบดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรที่เหมาะมากสำหรับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นการช่วยลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ลดการแพร่เชื้อ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงทั้งหมดได้อีกด้วย

คณบดี CIBA DPU จับมือ ม.นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา
คณบดี CIBA DPU จับมือ ม.นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา

และถึงแม้ว่าผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทยแต่รับรองได้ว่าคุณภาพทางการศึกษามีความเทียบเท่ากับการเดินทางไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแน่นอน เพราะผู้กำหนดการเรียนการสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนจะได้รับ Student ID ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยนอร์ธแธมป์ตันได้เช่นกัน เนื่องจากนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนถือเป็นนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงจากเดิม นักศึกษาสามารถเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษได้

อย่างไรก็ดี ม.นอร์ธแธมป์ตัน เป็นสมาชิกของ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) หรือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจทั่วโลก ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการรับรอง และประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรจากความร่วมมือนี้จึงนับเป็นการการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกเช่นกัน

คณบดี CIBA DPU จับมือ ม.นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา
คณบดี CIBA DPU จับมือ ม.นอร์ธแธมตัน เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา

คณบดี CIBA DPU กล่าวในตอนท้ายว่า หลักสูตรดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การศึกษาในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด ดังนั้น มธบ.จึงกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปี 2564 ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือ โทร.02-954-7300

ข้อมูลจาก : RYT9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *