เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมศิลปากร นายประทีป เพ็งตะโก ได้มีการเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางกรมศิลป์ได้มีการเปิดตัวผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage กรมศิลปากร ที่วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีการพัฒนาการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป็นการบริการข้อมูลความรู้ด้านมรดกและศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชนที่สนใจ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในปัจจุบันก็ได้นำเอาเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลมรดกวัฒนธรรม เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

ใช้ระบบ AR นำชมอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก
ใช้ระบบ AR นำชมอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก : www.dailynews.co.th

สำหรับ “AR Smart Heritage กรมศิลปากร” นี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่เที่ยวชมโบราณสถาน ให้ทุกคนสามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานที่ปรากฏซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง ผ่านเทคโนโลยี AR สุดก้าวหน้า ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการถึงความรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่ และสง่างามของเมืองมรดกโลกที่มีโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 แห่ง รวมไปถึงวัดราชบูรณะ และอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ซึ่งได้แก่

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จำนวน 10 แห่ง

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จำนวน 9 แห่ง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จำนวน 6 แห่ง

นอกจากนี้ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ยังได้กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กรมศิลปากรยังได้มีการพัฒนาระบบนำชมในส่วนของโบราณสถานที่เข้าถึงยากและไม่ได้เปิดให้เข้าชม เนื่องจากต้องการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพเดิม ซึ่งโบราณสถานที่ว่านี้ถือว่าเป็น Unseen Heritage ด้วยระบบ Virtual Reality ผ่านกล้อง VR โดยโบราณสถานที่เปิดให้เข้าชมผ่านระบบดังกล่าวก็จะเปิดให้เข้าชมทั้งสิ้น 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุโมงค์วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งการเปิดให้ชมผ่านกล้อง VR ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถรับรู้บรรยากาศทั้งภายนอกและภายในเสมือนได้เข้าชมจริง

ใช้ระบบ AR นำชมอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก
ใช้ระบบ AR นำชมอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก : www.today.line.me

ซึ่งถือว่าเทคโนโลยีนี้เป็นก้าวสำคัญของกรมศิลปากร ในการเปิดให้บริการชมโบราณสถานรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ทั้งยังเป็นการส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และเพิ่มคุณค่าที่ดีให้กับแหล่งโบราณสถาน ทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องมากขึ้น

ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดี ๆ ที่ทางกรมศิลป์ได้มีการพัฒนาออกมา เพราะนอกจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ และซึมซับบรรยากาศเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยีกล้อง VR แล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเอาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมอีกด้วยค่ะ

ข้อมูลจาก : เดลินิวส์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *