เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “ก้าวเล็ก… ฝันใหญ่ … Go Phar Together สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม”  โดยมีคณาจารย์ นิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำนวัตกรรมต่าง ๆ จากบริษัทซียูฟาร์มาซีเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด หรือ CUPE ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนวัตกรรมจากคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ยังมีนโยบายปรับเปลี่ยนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ที่ได้มีการคิดค้นกันมานาน และได้เริ่มจัดทำสตาร์ทอัพหลายเรื่อง จุดมุ่งหวังเพื่อเป็นการผลักดันให้งานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง

เภสัชฯจุฬา ผุดไอเดีย ‘เปรย์ลดฝุ่น PM2.5’
เภสัชฯจุฬา ผุดไอเดีย ‘เปรย์ลดฝุ่น PM2.5’ www.matichon.co.th

โดยที่ผ่านมาหากทางมหาวิทยาลัยจะจัดทำงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมก็จะต้องรองบประมาณจากภาครัฐ ทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเกิดความล้าสมัย ดังนั้น จึงเกิดความคิดที่ว่าต้องการปรับเปลี่ยนผลงานใหม่ นวัตกรรมที่ทำออกมาจะต้องใช้ทันที ด้วยการนำเข้าตลาดทุนแบบไม่ต้องรอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ยังรับไม่ได้กับเรื่องนี้ ฉะนั้น หากใครพร้อมก็เดินไปด้วยกันจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพของจุฬาฯ และเพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหือสังคมไทยต่อไป เช่น การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบพืชตระกูลยาสูบ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตโดย คนไทยเพื่อคนไทย

เภสัชฯจุฬา ผุดไอเดีย ‘เปรย์ลดฝุ่น PM2.5’
เภสัชฯจุฬา ผุดไอเดีย ‘เปรย์ลดฝุ่น PM2.5’ www.matichon.co.th

และล่าสุดยังได้มีการเปิดตัวไป คือ ผลิตภัณฑ์ “ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” สเปรย์ลดฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง CUPE กับภาคเอกชน โดยถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนในการต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้งานได้จริงในสังคมไทย ซึ่งอธิการบดีจุฬาฯ ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า คณะเภสัชฯ ได้มีการปรับหลักสูตร เพื่อมีเป้าหมายให้คนที่เรียนจบเภสัชฯ สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าการจ่ายยาในร้านยาหรือโรงพยาบาลเท่านั้น และยังฝันต่อไปว่าหากคณะเภสัชฯ ทำได้ คณะอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ไปสู่ระดับโลก ไบโอเทคโนโ,ยีทางการแพทย์ จะกลายเป็นที่พึ่งพาของโลก แต่ที่มีความสำคัญมากที่สุด คือมหาวิทยาลัยจะต้องทำงานให้รวดเร็ว สนับสนุนคนดี และคนเก่งให้ได้ทำงานมากขึ้น

ทั้งนี้ การก่อตั้ง CUPE ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังกำไรสูงสุด แต่มีบทบาทสนับสนุน บ่มเพาะงานวิจัย และนวัตกรรมของคณะเภสัชฯ ที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมในช่วงนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ได้นำความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้ตรงจุด นอกจากนี้ CUPE ยังให้โอกาสในการสร้างงานแก่นิสิตที่จบการศึกษาจากคณะเภสัชฯ โดยการให้นิสิตได้เข้าปฏิบัติงานร่วมกันกับคณาจารย์ในคณะอีกด้วย

ข้อมูล : มติชน ออนไลน์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *