เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รมว.ศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือกันกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดด้วยการสร้างโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ

ยังรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. โดยทางศธ.ได้มีการนำเสนอแผนในการสร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองให้ที่ประชุมรับทราบด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกันเพื่อร่วมปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

ศธ.หารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เล็งเพิ่มชั่วโมงกีฬาให้เด็กทุกวัน!
www.moe.go.th
  1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการจะผลักดันให้มีขึ้นในทุกชีวิตประจำวันของเด็ก ซึ่งในระยะยาวเรื่องการเพิ่มชั่วโมงกีฬานั้นต้องการให้เด็กได้เล่นกีฬาวันละ 1 ชั่วโมง หรือ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการเล่นที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช่เป็นการเล่นกีฬาเพื่อมุ่งเน้นการแข่งขันหรือความเป็นเลิศ เพียงแค่ต้องการส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสกับกีฬาทุกชนิด เพื่อให้เด็กสามารถเลือกกีฬาที่ตัวเองถนัดได้ ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันกับชุมชนว่าต้องการจะเปิดพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬา ตลอดจนการนำสรุข้อมูลพื้นฐานของครูที่สนใจเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อหวังจะเป็นการลดภาระครู เพื่อให้ครูได้มีเวลาสอนกีฬารวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
  2. ประเด็นด้านวัฒนธรรม มีการพูดถึงการปรับวิธีการเรียนการสอนของเด็กในด้านวัฒนธรรม การเผยแพร่วัฒนธรรมจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งผ่านกระบวนการทัศนศึกษา หรือการรับข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดการซ้ำซ้อน เนื่องจากการผลิตสื่อของกระทรวงวัฒนธรรมมีความสวยงามอยู่แล้ว สามารถนำมาเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ
ศธ.หารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เล็งเพิ่มชั่วโมงกีฬาให้เด็กทุกวัน!
www.moe.go.th
  1. ประเด็นแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ประชุมต้องการให้ศธ.ช่วยผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานโดยเร็ว ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมไปถึงการพัฒนาแผนการให้ครูทั้งระบบมีทักษะใหม่ เช่น การพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
  2. ประเด็นด้านแรงงาน ซึ่งในประเด็นนี้ทาง ศธ.ได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยต้องการให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น เช่น ในห้องเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่เสริมทักษะทางด้านอาชีพและทักษะการใช้ชีวิตเอาไว้ รวมไปถึงต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสว่าสายอาชีพหรือสายสามัญหมายถึงอะไร เพื่อให้เด็กสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการไปศึกษาต่อในสายไหน
ศธ.หารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เล็งเพิ่มชั่วโมงกีฬาให้เด็กทุกวัน!
www.moe.go.th

ส่วนในเรื่องวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นั้น ศธ.อาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งรมว.ศธ. ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า การที่เด็กได้สัมผัสและรับรู้ข้อมูลที่จริงเป็นเรื่องสำคัญ มากกว่าการที่เด็กอ่านและท่องจำจากหนังสือ และ ศธ.ยืนยันว่าเด็กจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและความเหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เพราะที่ผ่านมา ศธ.อาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนมากนัก ดังนั้น จึงจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการเรียนรู้ใหม่

ทั้งนี้ หากทางศธ.สามารถทำได้ตรงกับแผนปฏิรูปประเทศที่วางเอาไว้ก็อาจจะเป็นผลดีต่อด้านการศึกษา แต่หากการทำงานเกิดความล่าช้าก็อาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลก อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *