นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทปอ.ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ทปอ. ปรับปรุงระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 เนื่องจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มีนโยบาย ยกเลิก การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2565

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ทปอ.จะต้องยุติการใช้คะแนนสอบ O-NET ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อมีการยกเลิกการใช้คะแนน O-NET ทปอ.เล็งเนว่าจำเป็นจะต้องยกเลิกการใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือ GPAX เนื่องจากคะแนน GPAX นั้น ไม่สามารถนำมาใช้โดยตรงได้ เพราะในปัจจุบันโรงเรียนแต่ละแห่งมีคุณภาพไม่เท่ากัน เพราะ บางโรงเรียนยังคงมีปัญหาการปล่อยเกรดเกิดขึ้น

เตรียมยกเลิกคะแนน GPAX และ O-NET
เตรียมยกเลิกคะแนน GPAX และ O-NET www.news.kapook.com

ซึ่งที่ผ่านมาการการคัดเลือกบุคลลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้คะแนน O-NET เข้ามาถ่วงน้ำหนักของ GPAX แต่เมื่อมีการยกเลิกคะแนน O-NET จึงจำเป็นต้องยุติการใช้ GPAX ด้วย ดังนั้น TCAS ในปีการศึกษา 2564 จึงเป็นปีสุดท้ายที่จะใช้คะแนน O-NET มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 คณะหรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องการใช้สัดส่วนการสอบอื่น ๆ เท่าใด เพื่อแทนการใช้คะแนน O-NET ไม่ว่าจะเป็น คะแนนจากการสอบ 9 วิชาสามัญ ,การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือวิชาชีพ (PAT)

และด้วยความที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเริ่มมีคณะหรือสาขาเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาจึงเกิดเสียงสะท้อนว่า นักเรียนหลายคนเลือกที่จะสอบไว้แบบเผื่อเลือก ดังนั้น เพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น นักเรียนจะต้องรู้จักตนเองว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และต้องการเรียนคณะหรือสาขาไหน จากนั้นจึงเลือกสอบในรายวิชานั้น ๆ แบบไม่จำเป็นต้องสอบครบทุกวิชา เพราะหากนักเรียนไม่รู้จักตัวตน ความต้องการ หรือความถนัดของตัวเอง ก็จะทำให้เหนื่อยกับการสอบมากยิ่งขึ้น เพราะต้องเลือกสอบหลาย ๆ วิชานั่นเอง

เตรียมยกเลิกคะแนน GPAX และ O-NET
เตรียมยกเลิกคะแนน GPAX และ O-NET www.blog.eduzones.com

“นอกจากนี้แล้ว TCAS ในปีการศึกษา 2566 ทปอ.จะทำการปรับการสอบทั้งหมด เพราะปัจจุบันเล็งเห็นว่าข้อสอบมีความยากและออกข้อสอบเกินเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนในโรงเรียน เด็กหลายคนจึงหันไปพึ่งโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งสถาบันกวดวิชาก็จะให้เด็กจำแค่รูปแบบการทำข้อสอบ มากกว่าการทำความเข้าใจ ทำให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วยการจำแค่รูปแบบข้อสอบเท่านั้น แต่เมื่อถึงเวลาเรียนจริง ๆ เด็กไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ เพราะถูกปลูกฝังด้วยการเรียนดังกล่าว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องยกเลิกวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ เพื่อให้สามารถคัดเลือกเด็กเข้าเรียนให้ตรงกับความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง” นายพีระพงศ์ กล่าว

และ นายพีระพงศ์ ยังกล่าวต่อด้วยว่า ทั้งนี้ TCAS ในปีการศึกษา 2566 ทปอ.จะทำการปรับเนื้อหาข้อสอบทั้งหมด โดย ทปอ.จะกำหนดกรอบข้อสอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการออกข้อสอบรูปแบบใหม่ จะต้องเน้นการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การวิเคราะห์การแก้ปัญต่าง ๆ แต่จะไม่เน้นวิชาการเชิงลึก จึงอยากฝากถึงโรงเรียนให้ปรับวิธีการสอนให้นักเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดคำถามในอนาคตว่า เรียนไปเพื่ออะไร และนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานอะไรได้บ้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *